ראיית חשבון ויעוץ מס

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי לרשויות המס בישראל

כל עובד עצמאי במדינת ישראל מחויב לפי החוק להגיש למשרד מס הכנסה דוח שנתי המדווח על פעילותו בשנת המס שעברה. במאמר קצר זה נסביר בקיצור אודות עקרונות חשובים בענייני מס הכנסה, לרבות הגשת דוחות הנוגעים בפעילות העסקית.

כיצד מוגש דוח שנתי למס הכנסה?

דוח שנתי למס הכנסה מוגש על טופס הקרוי "טופס 1301" (ניתן גם להורדה באינטרנט), בו מדווחות הכנסותיו של מגיש הדוח, לרבות נתונים רלבנטיים לאותה שנת מס – נתונים בעלי השפעה מסוימת על חבות המס, כגון: הפסדים בעסק, הפקדות בקומות גמל, זכאות לנקודות זיכוי ואחרים.

לפני הגשת הדוח במשרדי מס הכנסה, צריך לשדרו באתר האינטרנט של רשויות המס עד לסופו של חודש מאי בשנה העוקבת לשנת המס הרלבנטית. במידה שמייצג (יועץ מס / רואה חשבון) מגיש את הדו"ח בשמו של בעל העסק, יקבל העסק ארכה עד חודש נובמבר של השנה העוקבת – זאת בתנאי שהמייצג עומד בקריטריונים מסוימים בהם הוא נדרש לעמוד.

דוח שנתי למס הכנסה – מי חייב?

בהתאם לחוק בישראל, כל עובד עצמאי, בין אם עוסק מורשה ובין אם עוסק פטור, מחויב בהגשת דו"ח שנתי (טופס 1301) למס הכנסה, שהרי רק באמצעות דו"ח זה תוכלנה רשויות המדינה האהובות להבין את סיכום הפעילות השנתית הכלכלית של אותו עסק עצמאי, כולל: הכנסות, הפקדות, הכנסות כשכיר וכיו"ב.

דו"ח שנתי – האם ישנה חובת הגשה?

התשובה חיובית. כל עצמאי חייב להגיש את הדו"ח למס הכנסה; במידה שאינו מגיש בזמן, מסתכן בעל העסק בקבלת קנסות – לא נעים.

הדוח השנתי – האם אפשר למלאו עצמאית?

הגשת דוח שנתי למס הכנסה? ניתן לעשות זאת עצמאית, אך לא מומלץ, שהרי כדי לערוך דו"ח שנתי לבד, צריך להיות בעלי הבנה מספיקה בתחום זה – ולהקדיש את הזמן המינימלי הראוי למילוי הטופס.

הראו לי עוד