[rank_math_breadcrumb]

ייעוץ מס

ייעוץ מס

כאשר אנו מנהלים עסק, עלינו לדאוג לדברים רבים ושונים במטרה לאפשר לעסק תפקוד ראוי. כמנהלים, עלינו לדאוג שכל עובד יקבל את המשכורת לה הוא מצפה, שהעסק יישאר ברווחיות ושהכל פועל כשורה וכחוק. מהפעולות החשובות שעלינו לבצע כבעל עסק חוקי הוא לדאוג לתשלום בזמן וכהלכה של המיסים למדינה וללא איחורים. באם איננו עושים זאת, אנו עוברים הלכה למעשה על החוק וגם פוגעים בעסק ובעניינינו האישיים. אין להתפשר על ייעוץ מס איכותי – שמהווה הכרח של ממש לכל עסק המכבד את עצמו.

ייעוץ מס לכל דורש

כאשר אנו מדברים על ייעוץ מס, אנו מתכוונים לתהליך המבוצע על-ידי יועץ מס או רואה חשבון, הכולל סקירת הכנסות והוצאות של העסק, ובהתאם לזאת תשלום מתאים לרשויות המס. התהליך עשוי להיות מורכב ולעתים עדיף שלא להתמודד עמו בלא עזרה מקצועית. יועץ מס מנוסה יוכל לטפל עבורנו בענייני המיסים השונים, תוך שהוא דואג לתשלום בזמן וכחוק של כל הנדרש. ישנן חברות הזכאיות להקלות מס בהתאם לעובדיהן, מיקום, עיסוק ומצב בטחוני באזור. קיימת אפשרות אמיתית לקבל הקלות מס, זאת ככל שיועץ המס המשרת אותנו יודע כיצד לבקש את ההקלות המתאימות וגם להשיג אותן עבורנו (במידה שאנו זכאים לקבלן על פי חוק).

ייעוץ מס הכנסה

איך בעצם מבצעים יעוץ מס? ייעוץ מס עם איכות ודיוק דורש שיבוצע על-ידי אדם מיומן, מקצוען, מנוסה ועם ראש על הכתפיים. תחילה, על אדם זה לקבל גישה לספרי החשבון של העסק. יש לדווח ליועץ מס על כל הוצאה ורווח בעסק. מדי חודש, ייאספו קבלות וחשבוניות ותועברנה ליועץ המס. אותו איש מקצוע חרוץ ונאמן ייחשב את סכומי החזרי המע"מ המגיעים לעסק על-פי חוק, את הקלות המס המגיעות לעסק וכן את הסכום שיש לשלם למדינה.

אולי יעניין אותך גם
אנג'לים משקיעים
מה אתה יודע על אנג'לים משקיעים?

כשמדובר בסטארט אפ בתחום ההייטק או יזמות בכלל, הרבה תלוי ביכולת לגייס משקיעים או להשקיע בעצמכם במידה ויש ברשותכם את ההון הנחוץ. כשסטארט אפ נמצא