כללימאמריםפרסום

עסק חברתי

בשנים האחרונות מתפתחת לה בישראל ובעולם מגמה מעניינת, שלא לומר "מבורכת" של פתיחת עסקים חברתיים, הווה אומר – מיזמים המשלבים מאפיינים חברתיים עם יכולת רווחית. בדרך זו, עסק חברתי הנשען בעיקר על תרומות ועל מענקים, יוכל להמשיך לבטא תרומה חברתית משמעותית באופן המאפשר גם את כלכלתו העצמאית. אנו חיים בתקופה של אי וודאות כלכלית ובמקומות מסוימים גם אי יציבות פוליטית; כל אלו מביאים לצמצום משמעותי למדי בהיקף התרומות המתקבלות; לאור העובדות הנ"ל, עסק חברתי נותן תרומה משמעותית לחברה, ותוך הקטנת תלות במימון חיצוני.

עסק חברתי מעניק ביטוי ממשי לתפיסה על-פיה יש לקדם מטרות חברתיות בסיוע פעילות עסקית וכלכלית. מה עומד בבסיס העסק החברתי? יוזמה חברתית כלשהי המיועדת לתת תועלת חברתית בשילוב עם הפקת רווחים כפועל יוצא של פעילות עסקית "רגילה".

גם עסק חברתי כרוך בעלויות תפעוליות, ובה בעת נדרש ממנו גם להיות רווחי. עסק חברתי מחויב לפעול בדרך הגשמת המטרה החברתית שמשמשת את הבסיס לקיומו. עסק חברתי אינו חותר למקסום רווחים – זאת בשונה מעסק רגיל שאינו חברתי.

עסק חברתי חותר למלא שתי מטרות עיקריות: מטרה כלכלית ומטרה חברתית. העסק שואף להגשמת מטרות חברתיות תוך גריפת רווח כלכלי ומשתמש בכלים עסקיים במטרה לפתור סוגיות חברתיות. עסק כזה בוחר להגשים מטרות ממשיות מבלי להסתמך על מענקים ועל תרומות באופן המוכר לנו.

מענק או תרומה במרבית המקרים יהיו עניין חד פעמי או קצר טווח ולא קושרים בהכרח את התורם למיזם. ככל שמדובר בעסק חברתי, המימון מסמל שותפות אמיתית עם השקעה ארוכת טווח ואמונה כנה ברעיון שבשורש המיזם. מימון ראשוני משמש לבנייתו של העסק והמיזם החברתי הפועל בו; עם זאת המיזם החברתי ינוהל כעסק לכל דבר ועניין, תוך יצירת הכנסות ורווחים. משמעות הדבר היא שהכסף שהושקע במיזם יחזור אל המשקיע ויאפשר מימון להקמת עסקים נוספים בעלי אופי חברתי דומה.

דרך זו מאפשרת הקמתם של עסקים בפריפריה ויצירת מקומות עבודה המתאימות גם לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כגון: נוער בסיכון, משפחות חד-הוריות, בעלי מוגבלויות פיסיות ונפשיות ועוד.

לחצו כאן בחזרה לעמוד הראשי של האתר

הראו לי עוד

מאמרים קשורים

בדקו דם

Close