פינוי פסולת מבתי עסק

פינוי פסולת מבתי עסק – חלק מהתמורה שכל עסק (וגם אזרח פרטי) מקבל מהרשות המקומית שלו, בעבור הארנונה והמיסים המקומיים שהוא מקבל, הינם שירותי פינוי פסולת וזבל מפחי האשפה הסמוכים לנכס שלו. זה לא אומר שלבעלי העסק אין אחריות אקטיבית לפינוי פסולת משטחו או מהשטח הסמוך לו. בכל הקשור לפינוי פסולת מבתי עסק, יש צורך להבין מה עושים עם סוגים שונים של פסולת ולפנות אותה בהתאם להנחיות.

בכל יישוב ורשות מקומית ישנו הסכם בלתי כתוב, שאגב גם לא מעוגן באופן רשמי בחוק, באשר לסל השירותים שנותנת הרשות המקומית לבעלי עסקים ולתושבים בתמורה לארנונה שלהם. עד כמה שזה נשמע מפתיע, החוק הישראלי לא מגדיר סל שירותים רשמי לכל רשות מקומי, ולא מקשר בין תשלום ארנונה לקבלת שירותים מוניציפליים מן הרשות.

ובכל זאת, כמעט בכל הרשויות המקומיות בישראל ישנם שירותים בסיסיים הניתנים לבעלי עסקים ולתושבים בתחומן, הנתפסים בעיני הציבור כתמורה לארנונה והמיסים המקומיים האחרים המשולמים לקופת הרשות המקומית על ידם, כאשר מקום נכבד בראש השירותים הבסיסיים הללו נמצא גם פינוי פסולת וזבל מהפחים החיצוניים לנכסים השונים ברחבי היישוב.

פינוי פסולת מבתי עסק הינו מורכב יותר מאשר פינוי פסולת מבתים פרטיים, ולו בגלל כמויות הפסולת הגדולות שבתי עסק עשויים לייצר בהתאם לפעילותם, היקף עבודתם עם אנשים רבים, והתוצרת שלהם. חשוב לציין בתי עסקים מייצרים הרבה פסולת אלקטרונית, המחוייבת במיחזור נפרד, וכן מוציאים לא מעט כלי רכב לגריטת רכבים (השמדה ומיחזור) שכבר יצאו משימוש.

מאמרים נוספים:

אגרת פינוי פסולת מבתי עסק

חלק מהרשויות המקומיות בישראל, במיוחד כאלו אשר בשטחם יש מפעלי תעשייה שונים או תנופת בנייה מוגברת, חוקקו חוקי עזר מקומיים על מנת לגבות אגרת פינוי פסולת מבתי עסק מקומיים, המייצרים פסולת רבה.

האגרה הזו נועדה לממן את ההוצאות הכבדות של הרשות בפינוי פסולת מעסקים הנמצאים בתחומה המוניציפלי, לרבות הוצאות על היטל הטמנה המוטל על הרשויות עצמן בגין הטמנת פסולת במרכזי הטמנה מרכזיים שהותקנו על ידי המדינה.

אסטרטגיה נוספת של הרשויות המקומיות להתמודדות עם פסולת רבה המופקת על ידי עסקים ומתקני תעשייה הינה פינוי "הפסולת העודפת" שמייצרים עסקים, על ידי העסקים עצמם, או על ידי הרשות המקומית בתמורה לגביית כסף עבור השירות הזה מן העסק. חשוב לציין כי אגרת פינוי פסולת עודפת מבתי עסקים הועמדה לאורך השנים למבחן בתי המשפט בישראל, ונמצאה מוצדקת; נקבע כי ישנו רף פינוי פסולת מבתי עסקים שלא מצדיק גבייה, אשר בכמויות גבוהות ממנו ניתן ומוצק לגבות אגרה זו מבתי העסקים.

היטל על עסקים שמלכלכים

בנוסף, רשויות מקומיות יכולות, בהתאם לחוק עזר מקומי, להטיל על בתי עסקים היטל על עסקים שמלכלכים ומזהמים את הסביבה. היטל זה נועד להרתיע עסקים מזיהום הסביבה, ומעודד אותם לנקוט במדיניות של מיחזור פסולת.

כל האסטרטגיות הללו נועדו לעודד את בעלי העסקים למחזר את הפסולת, לפנות אותה כחוק ולשמור על איכות הסביבה החשובה לכולנו.

אולי יעניין אותך גם
מחסן לוגיסטי ליצרנים
מחסן לוגיסטי ליצרנים

יצרנים בכל תחומי התעשייה הקלה והכבדה זקוקים למחסנים לוגיסטיים שיאפשרו להם לגשת בקלות לציוד, לסחורה, למלאי ולכלים. במאמר הבא נסביר ממה מורכב מחסן כזה ואיך